TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med oss!

JeanetteGustafsdotterCol110928 27

Jeanette Gustafsdotter

VD
Tel: 08-692 46 90
Mobil: 070-624 45 56

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Per Hultengard ny

                                          Per Hultengård
Chefsjurist
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Slarva inte bort taltidningarna!

Funktionshindrades möjlighet att ta del av dagstidningars innehåll via s k taltidningar hotas av att regeringen skär ned anslagen, innan den kostnadsbesparande reformen hunnit genomföras.
Debattartikel i Resumé nr 23 2011.

Läs mer...

Avskaffa förbudet mot utländska spelannonser

"Främjandeförbudet diskriminerar svenska medieföretag, det är konkurrenssnedvridande och det är rättsosäkert och svårtillämpat, såväl för medieföretag som för tillsynsmyndighet." Läs Tidningsutgivarnas debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 maj 2011.

Läs mer...

TU avstyrker förslag om kriminalisering av fotografering

TU avstyrker förslaget om en kriminalisering av fotografering i vissa situationer (Departementspromemorian Ds 2011:1 ”Olovlig fotografering”) bestämt. Förslaget brister i kraven på förutsebarhet, är rättsosäkert och innebär framför allt en betydande inskränkning av anskaffarfriheten och därmed också av yttrandefriheten.

Läs mer...

Remissvar från TU till Yttrandefrihetskommittén

TU:s styrelse har lämnat sitt yttrande över Yttrandefrihetskommitténs tre förslag till alternativa massmediegrundlagar. I yttrandet avfärdar TU bestämt den s k Verksamhetsmodellen och den s k Ändamålsmodellen. TU uttalar visst stöd för den s k Ansvarsmodellen, men poängterar samtidigt att detta inte innebär något ställningstagande i förhållande till nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga reglering.

Läs mer...

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till revidering av Bryssel I-förordningen

TU (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och får härmed anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till att avse de frågor som berör massmedieföretagen.

Läs mer...