Tidningsutgivarna är en branschorganisation
som arbetar för fria och konkurrenskraftiga
medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med mig!


Per Hultengard nyPer Hultengård

VD
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

TU avstyrker förslag om kriminalisering av fotografering

TU avstyrker förslaget om en kriminalisering av fotografering i vissa situationer (Departementspromemorian Ds 2011:1 ”Olovlig fotografering”) bestämt. Förslaget brister i kraven på förutsebarhet, är rättsosäkert och innebär framför allt en betydande inskränkning av anskaffarfriheten och därmed också av yttrandefriheten.

Läs mer...

Remissvar från TU till Yttrandefrihetskommittén

TU:s styrelse har lämnat sitt yttrande över Yttrandefrihetskommitténs tre förslag till alternativa massmediegrundlagar. I yttrandet avfärdar TU bestämt den s k Verksamhetsmodellen och den s k Ändamålsmodellen. TU uttalar visst stöd för den s k Ansvarsmodellen, men poängterar samtidigt att detta inte innebär något ställningstagande i förhållande till nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga reglering.

Läs mer...

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till revidering av Bryssel I-förordningen

TU (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och får härmed anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till att avse de frågor som berör massmedieföretagen.

Läs mer...

Apples makt begränsad

Publicister bör bejaka utvecklingen av öppna ­plattformar och undvika att låsa sig vid enskilda leverantörer. Varken Google, Facebook eller Apple har en oinskränkt makt, skriver Anna Serner och Per Hultengård på Tidningsutgivarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 31 januari 2011.

Läs mer...

Varför så tyst om Kina, Jerzy Buzek?

TU:s vd Anna Serner och Mediekompass verksamhetsledare Ulrika K Engström deltar i ett upprop på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 29:e januari 2011 för att få den kinesiske dissidenten Hu Jia frigiven.

Läs mer...