TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med oss!

JeanetteGustafsdotterCol110928 27

Jeanette Gustafsdotter

VD
Tel: 08-692 46 90
Mobil: 070-624 45 56

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Per Hultengard ny

                                          Per Hultengård
Chefsjurist
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. Se också vårt Positionspapper TU och mediepolitiken här.

WAN-IFRA begär på nytt information om Dawit Isaak

Efter obekräftade uppgifter tidigare under hösten 2011 om att Dawit Isaak skulle ha avlidit i fångenskap, har tidningarnas världsorganisation WAN-IFRA på nytt skickat ett brev till Eritreas president med begäran om uppgifter om Isaaks tillstånd, och för det fall att han är vid liv, hans omedelbara frigivande.   Läs hela brevet här.

TU kritiserar förslag om att ta bort krav på annonsering

I en departementspromemoria föreslås att det krav på annonsering i ”ortstidning” som i dag finns i flera förordningar ska tas bort under påstående att det inte är ”ändamålsenligt”.
TU kritiserar i ett yttrande förslaget för att vara dåligt underbyggt och för att riskera att medföra att medborgarna går miste om information som är av betydelse för dem.

Läs mer...

TU:s remissvar till slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Remissvaret avgränsas till att avse de delar av utredningen som berör offentlighet och sekretess samt förändringar i beslagsreglerna som kan ha bäring på verksamheter på massmedieområdet.

Läs mer...

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

Debattartikel i Dagens Nyheter Kultur 27 oktober 2011. I dag fyller Dawit Isaak 47 år. Han har då suttit fängslad i över 3 800 dagar. Kampanjgruppen för Dawit Isaaks frigivande anser att Sverige nu på allvar måste se över möjligheterna att rikta ekonomiskt kännbara sanktioner mot Eritrea. Indraget bistånd är en fråga som diskuterats flera gånger tidigare, utan resultat. Nu är det också dags att utreda den tvivelaktiga dubbelbeskattning som exileritreaner utsätts för.

Läs mer...

TU stödjer de svenska journalisterna i Etiopien

De två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson står just nu inför rätta i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Två journalister som tagit stora risker för att granska Lundin Petroleums verksamhet i den etiopiska provinsen Ogaden. De står anklagade för att olagligt ha tagit sig in i Ogaden (något de tillstår) och för samröre med terrororganisationer (något de förnekar). Just den senare anklagelsen har tidigare använts för att stoppa misshagliga journalister.
- I en extremt känslig politisk situation riskerar Martin Schibbye och Johan Persson att bli statuerande exempel, när Etiopiens hårdföra styre på alla sätt vill undvika att information om vad som pågår i Ogaden sprids. I en stat av Etiopiens kaliber finns all anledning att befara att rättegången mot svenskarna inte kommer att vara rättvis, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU, Tidningsutgivarna.

Läs mer...