Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

OPINION

KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med mig!


Per Hultengard nyPer Hultengård

VD
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Jeanette_Dawit_110920
TU:s vd Jeanette Gustafsdotter (till höger) samtalar med Expressens Christina Lundell utanför Eritreas ambassad.

Manifestation för Dawit Isaak

Den 20 september arrangerade Expressen en endags manifestation utanför Eritreas ambassad, för frigivandet av den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som snart suttit fängslad i 10 år utan rättegång. Läs TU:s vd Jeanette Gustafsdotters tal nedan.

Läs mer...

Svenskt Näringsliv är Veckans mediemaktfaktor i Almedalen 2011!

panelbesk

Efter en jämn omröstning vann Svenskt Näringsliv TU:s utmärkelse Veckans mediemaktfaktor i Almedalen.

Svenskt Näringsliv nominerades av Cecilia Garme med följande motivering:

För att genom att fullständigt skjuta sig själva i foten sätta fokus på ett intressant samhällsfenomen och få hela det offentliga Sverige att komma ut som humanister.

Övriga nominerade var Patrik Sjöberg, Rädda Barnen och Karin Lindvall, koordinator på Almedalsveckan.

Läs hela pressmeddelandet här!

Se bilder från prisutdelningen här!

Se filmen från Veckans mediemaktfaktor 2011 här!

Slarva inte bort taltidningarna!

Funktionshindrades möjlighet att ta del av dagstidningars innehåll via s k taltidningar hotas av att regeringen skär ned anslagen, innan den kostnadsbesparande reformen hunnit genomföras.
Debattartikel i Resumé nr 23 2011.

Läs mer...

Avskaffa förbudet mot utländska spelannonser

"Främjandeförbudet diskriminerar svenska medieföretag, det är konkurrenssnedvridande och det är rättsosäkert och svårtillämpat, såväl för medieföretag som för tillsynsmyndighet." Läs Tidningsutgivarnas debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 maj 2011.

Läs mer...

TU avstyrker förslag om kriminalisering av fotografering

TU avstyrker förslaget om en kriminalisering av fotografering i vissa situationer (Departementspromemorian Ds 2011:1 ”Olovlig fotografering”) bestämt. Förslaget brister i kraven på förutsebarhet, är rättsosäkert och innebär framför allt en betydande inskränkning av anskaffarfriheten och därmed också av yttrandefriheten.

Läs mer...