Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

OPINION

KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med mig!


Per Hultengard nyPer Hultengård

VD
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Gör det lättare att larma om vanvården

Jeanette Gustafsdotter och Per Hultengård i debattartikel på aftonbladet.se: Meddelarskyddet bör gälla även de som är anställda i privata vårdbolag.

Läs mer...

WAN-IFRA begär på nytt information om Dawit Isaak

Efter obekräftade uppgifter tidigare under hösten 2011 om att Dawit Isaak skulle ha avlidit i fångenskap, har tidningarnas världsorganisation WAN-IFRA på nytt skickat ett brev till Eritreas president med begäran om uppgifter om Isaaks tillstånd, och för det fall att han är vid liv, hans omedelbara frigivande.   Läs hela brevet här.

TU kritiserar förslag om att ta bort krav på annonsering

I en departementspromemoria föreslås att det krav på annonsering i ”ortstidning” som i dag finns i flera förordningar ska tas bort under påstående att det inte är ”ändamålsenligt”.
TU kritiserar i ett yttrande förslaget för att vara dåligt underbyggt och för att riskera att medföra att medborgarna går miste om information som är av betydelse för dem.

Läs mer...

TU:s remissvar till slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Remissvaret avgränsas till att avse de delar av utredningen som berör offentlighet och sekretess samt förändringar i beslagsreglerna som kan ha bäring på verksamheter på massmedieområdet.

Läs mer...

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

Debattartikel i Dagens Nyheter Kultur 27 oktober 2011. I dag fyller Dawit Isaak 47 år. Han har då suttit fängslad i över 3 800 dagar. Kampanjgruppen för Dawit Isaaks frigivande anser att Sverige nu på allvar måste se över möjligheterna att rikta ekonomiskt kännbara sanktioner mot Eritrea. Indraget bistånd är en fråga som diskuterats flera gånger tidigare, utan resultat. Nu är det också dags att utreda den tvivelaktiga dubbelbeskattning som exileritreaner utsätts för.

Läs mer...