Tidningsutgivarna är en branschorganisation
som arbetar för fria och konkurrenskraftiga
medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med mig!


Per Hultengard nyPer Hultengård

VD
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

”Känsliga källor måste ha skydd i grundlagen”

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter och chefsjurist Per Hultengård i replik på DN Debatt 17/12 2011:
I sin iver att såga journalister, de pressetiska reglerna och den svenska tryckfriheten påstår Claes Sandgren (DN Debatt 11/12) att det vore rätt att häva meddelarskyddet generellt när det gäller polisens förundersökningar.

Läs mer...

”Yttrandefriheten utsätts för angrepp från politiskt håll”

DN Debatt 2 december 2011. Journalistik i fara. Vi är djupt oroade över den utveckling vi ser på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Om det tidigare funnits en samsyn mellan oss och den politiska makten, så saknar vi den i dag. Justitiedepartementet arbetar till exempel för fullt med en lag om olovlig fotografering, som träffar alldeles för brett och gör det brottsligt att fotografera i vissa situationer. Vi gör nu gemensam sak och försvarar tryck- och yttrandefriheten mot angreppen, skriver företrädare för svenska medier.

Läs mer...

Gör det lättare att larma om vanvården

Jeanette Gustafsdotter och Per Hultengård i debattartikel på aftonbladet.se: Meddelarskyddet bör gälla även de som är anställda i privata vårdbolag.

Läs mer...

WAN-IFRA begär på nytt information om Dawit Isaak

Efter obekräftade uppgifter tidigare under hösten 2011 om att Dawit Isaak skulle ha avlidit i fångenskap, har tidningarnas världsorganisation WAN-IFRA på nytt skickat ett brev till Eritreas president med begäran om uppgifter om Isaaks tillstånd, och för det fall att han är vid liv, hans omedelbara frigivande.   Läs hela brevet här.

TU kritiserar förslag om att ta bort krav på annonsering

I en departementspromemoria föreslås att det krav på annonsering i ”ortstidning” som i dag finns i flera förordningar ska tas bort under påstående att det inte är ”ändamålsenligt”.
TU kritiserar i ett yttrande förslaget för att vara dåligt underbyggt och för att riskera att medföra att medborgarna går miste om information som är av betydelse för dem.

Läs mer...