TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med oss!

JeanetteGustafsdotterCol110928 27

Jeanette Gustafsdotter

VD
Tel: 08-692 46 90
Mobil: 070-624 45 56

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Per Hultengard ny

                                          Per Hultengård
Chefsjurist
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

Opinion

TU arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. TU kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande betydelse för mediebranschen – och därmed för vår demokrati.  Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. Se också vårt Positionspapper TU och mediepolitiken här.

Lagrådet avstyrker fotoförbudslagen

Lagrådet har nu lämnat sitt yttrande över regeringens förslag om att införa ett nytt brott om "kränkande fotografering", vilket skulle göra det straffbart att fotografera i vissa situationer. Lagrådet avstyrker förslaget med hänvisning till den grundlagsskyddade anskaffarfriheten. Enligt Lagrådet är förslaget "såväl systematiskt som sakligt" tveksamt, eftersom det "formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så att uppgifternas innehåll kommer att vara avgörande".
TU har i flera sammanhang kritiserat regeringens planer på en fotoförbudslag och framhöll i en skrivelse till Lagrådet för bara några dagar sedan att förslaget är oförenligt med anskaffarfriheten.

Läs mer...

Fotoförbud och anskaffarfrihet - TU skriver till lagrådet

Den 1 mars lade regeringen fram sin lagrådsremiss med förslag om "Kränkande fotografering". Förslaget innebär bl a att det blir brottsligt att fotografera i vissa situationer. TU har, då liksom tidigare, kritiserat förslaget eftersom det riskerar att begränsa också seriösa massmediers arbete. TU har därför skrivit till lagrådet inför dess behandling av ärendet. TU menar att förslaget är tveksamt från ett lagtekniskt perspektiv och att det på väsentliga punkter strider mot anskaffarfriheten i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Läs mer...

TU-yttrande om förslag till dataskyddsförordning

TU har yttrat sig över ett förslag till ny dataskyddsförordning som kommit från Europeiska Kommissionen. En EU-förordning är, till skillnad från direktiv, direktverkande i medlemsstaterna. Förordningen är dessutom mer långtgående vad gäller den enskildes rätt till integritet och information än det nu gällande dataskyddsdirektivet - som ligger till grund för personuppgiftslagen.
TU framhåller att regeringen måste verka för att behålla undantagen för journalistisk verksamhet och offentlighetsprincip oförändrade samt att begränsningarna i fråga om direktmarknadsföring är för betungande och måste lättas upp.

Läs mer...

Larsson_Hultengard_460

TU och Siren: Låt inte polisen leka publicister

Debattartikel i Expressen 28/2 2012. Okritiska jour­nalister får ta del av allmänna handlingar. Men de som inte är tillräckligt hovsamma får nobben. Det konstaterar Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna som testat hur sekretess­reglerna för passbilder fungerar i praktiken.

Läs mer...

Riskerna med fotoförbud

Debattartikel i Medievärlden 2 februari 2012. Fotoförbudsförslaget innebär ett avsteg från den grundprincip i den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen och riskerar att leda till att bilder inte tas, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd, och Per Hultengård, chefsjurist, Tidningsutgivarna.

Läs mer...