Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

OPINION

KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med mig!


Per Hultengard nyPer Hultengård

VD
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Opinion

Tidningsutgivarna arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vårt övergripande mål är att stärka medlemsföretagen och deras verksamheter. Vi verkar för att påverka beslutsfattare för att de ska fatta beslut och genomföra förändringar som är bra och viktiga för våra medlemmar och deras medarbetare. Här kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor.

Stöd i EU-parlamentet för sänkt digitalmoms

"Det är orimligt att beskatta samma innehåll på olika sätt enbart beroende på distributionsform. De teknikfientliga reglerna försvårar för förlagen och tidningshusen att ge läsarna tillgång till materialet i en tid då vi vet att läsandet i allt högre utsträckning flyttar ut på nätet, något som helt motverkar vårt överordnade syfte: att verka för en ökad läsning och för människors deltagande i den offentliga debatten."
Det skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikström i en debattartikel i UNT den 26 mars. Uttalandet är ett resultat av TU:s aktiviteter i digitalmomsfrågan.

Läs mer...

TU: Olyckligt datalagringsbeslut

Riksdagen har i dag beslutat att genomföra EU:s datalagringsdirektiv i svensk rätt från och med 1 maj 2012.
- Det är ett djupt olyckligt beslut, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter. De kontrollmöjligheter som lagen medger om vem som kommunicerat när, med vem, och var, riskerar att åsidosätta källskyddet för den som vänder sig till massmedierna.

Läs mer...

TU stöttar de fängslade Etiopien-svenskarna

TU har beslutat att skänka 10.000 kronor till insamlingen för de fängslade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson.
- Det känns angeläget att vi som bransch inte bara med ord utan också med pengar visar vårt fulla stöd för Martin och Johan och protesterar mot de fullständigt oacceptabla fängelsestraff de dömts till, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

Läs mer...

Lagrådet avstyrker fotoförbudslagen

Lagrådet har nu lämnat sitt yttrande över regeringens förslag om att införa ett nytt brott om "kränkande fotografering", vilket skulle göra det straffbart att fotografera i vissa situationer. Lagrådet avstyrker förslaget med hänvisning till den grundlagsskyddade anskaffarfriheten. Enligt Lagrådet är förslaget "såväl systematiskt som sakligt" tveksamt, eftersom det "formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så att uppgifternas innehåll kommer att vara avgörande".
TU har i flera sammanhang kritiserat regeringens planer på en fotoförbudslag och framhöll i en skrivelse till Lagrådet för bara några dagar sedan att förslaget är oförenligt med anskaffarfriheten.

Läs mer...

Fotoförbud och anskaffarfrihet - TU skriver till lagrådet

Den 1 mars lade regeringen fram sin lagrådsremiss med förslag om "Kränkande fotografering". Förslaget innebär bl a att det blir brottsligt att fotografera i vissa situationer. TU har, då liksom tidigare, kritiserat förslaget eftersom det riskerar att begränsa också seriösa massmediers arbete. TU har därför skrivit till lagrådet inför dess behandling av ärendet. TU menar att förslaget är tveksamt från ett lagtekniskt perspektiv och att det på väsentliga punkter strider mot anskaffarfriheten i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Läs mer...