TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSON

Har du frågor eller funderingar som rör Opinion? Ta gärna kontakt med oss!

JeanetteGustafsdotterCol110928 27

Jeanette Gustafsdotter

VD
Tel: 08-692 46 90
Mobil: 070-624 45 56

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Per Hultengard ny

                                          Per Hultengård
Chefsjurist
Tel: 08-692 46 46
Mobil: 070-815 75 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

TU: Statsstödd Public Service riskerar slå ut lokala medier

Anna Serner i en debattartikel i Resumé den 4 december 2008. I Storbritannien säger tillsynsmyndigheten Ofcom att statligt finansierad Public Service riskerar att konkurrera ut privata lokala medieföretag. Den svenska regeringen måste lyssna på tongångarna inom EU och säkerställa tydliga spelregler för Public Service expansion på internet så att regionala och lokala medier i Sverige inte slås ut.

Statligt finansierad Public Service som expanderar med lokala webbsatsningar riskerar att konkurrera ut privata lokala medieföretag. Den bedömningen gör brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom som nyligen sa nej till BBC:s planer på att ytterligare satsa på sina lokala sajter i Storbritannien.
Nyheten väckte stort intresse runt om i Europa eftersom beslutsfattare i olika länder granskar Public Service planer på digitala satsningar. Och nyligen uppmanade Europeiska Kommissionen Europas regeringar att införa strängare regler för finansieringen av Public Service.

Sammantaget är det av oerhört stort principiellt intresse eftersom det har direkt bäring på konkurrensen i det svenska medielandskapet. Dessutom ligger det helt i linje med Tidningsutgivarnas ståndpunkter och argument avseende Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion i förhållande till svensk dagspress och andra medieföretag i Sverige.
Som vi skrev i vårt remissvar på Rose-Marie Frebrans Public Service-utredning anser vi att medier med statligt stöd inte fritt ska tillåtas konkurrera ut andra medier. Vi har helt enkelt krävt att regeringen ska vänta in den EU-utredning som nu gjorts på området innan den svenska regeringen tar ställning till Frebrans förslag.

EU ska klargöra var gränsen ska gå för vad Public Service i olika länder ska få göra och inte ska få göra med utgångspunkten att de med statligt stöd konkurrerar med fria medier.

Frågan är hur Public Service ska få utveckla sina sajter? Vad ska anses ingå i uppdraget när de lägger ut sitt innehåll på nätet? Hur mycket extramaterial ska de få lägga ut innan det kan anses som en ny verksamhet?

Vi efterlyser tydliga spelregler för att privata medier i allmänhet och lokal och regionala i synnerhet i framtiden ska kunna tjäna pengar på sina nätsatsningar. För det krävs naturligtvis kvalité och utveckling men också rimliga möjligheter att konkurrera mot en statsfinansierad jätte med en budget på över fyra miljarder kronor.

Det är också paradoxalt att staten å ena sidan vill värna mediemångfalden genom att dela ut presstöd till ett antal dagstidningar och å andra sidan riskerar slå ut desamma genom att ge public service över fyra miljarder kronor till att konkurrera med dagspressen och därmed riskera att presstödsmottagarna slås ut.

Vi har efter det fått höra i vissa kretsar att vi är bakåtsträvare och inte tycker om internet. Så är naturligtvis inte fallet. Tvärtom, både vi och våra medlemmar (83 procent av medlemmarna) stöttar public service.

Det är självklart att public service ska vara så bra som möjligt på nätet. Men det har också en avgörande betydelse för de lokala och regionala tidningarnas och andra mediers sajters överlevnad hur mycket kringtjänster och extramaterial Public Service satsar på sina lokala och regionala sajter. Det behövs tydliga spelregler som anger var gränsen går innan det kan anses som en ny verksamhet?

Med en konkurrent som har fyra miljarder i plånboken riskerar lokala och regionala tidningar att slås ut och den av politikerna omhuldade mediemångfalden med den. Den svenska regeringen måste säkerställa att det inte sker.

Anna Serner, vd Tidningsutgivarna