Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

MARKNADSINSIKT

KONTAKTPERSONER

Har du frågor eller funderingar som rör Marknadsinsikt? Ta gärna kontakt med någon av oss!


TobiasHedström litensvvTUTobias Hedström

Chefsanalytiker
Tel: 08-692 46 08
Mobil: 073-596 51 80

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bodil Gidlund nyBodil Gidlund
Webbredaktör dagspress.se
Tel: 08-692 46 45
Mobil: 070-823 07 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Sverige får nya bättre räckviddsmätningar för dagspress!

Tidningsutgivarna och Sveriges Mediebyråer har slutit ett historiskt samarbetsavtal kring räckviddsmätningar på den svenska marknaden. Avtalet som löper på fem år ger annonsmarknaden en kraftigt förbättrad räckviddsundersökning med betydligt snabbare redovisning av räckviddsdata. Medlemmar kan läsa mer nedan efter inloggning. Bakgrund
För att tillgodose marknadens krav på tätare information om dagspressens räckvidd har Tidningsutgivarna tecknat ett avtal om nya räckviddsmätningar. En arbetsgrupp med representanter från Sveriges Mediebyråer och Tidningsutgivarna har under drygt ett år samarbetat kring frågan. Arbetet har präglats av att så långt som möjligt formera en undersökning som tillgodoser annonsköparnas krav på kvalitet och undersökningsmetod. Det nya avtalet är resultatet av en upphandling där ett flertal mätinstitut ingått i förfrågningsunderlaget. Valet föll slutligen på Sifo-Reseach International . De anses kunna erbjuda den mest kompletta och mätmässigt kvalitativt bästa produkten.

Avtalets innehåll
Det nya avtalet innebär att tidningar och annonspaket med en daglig räckvidd på mer än 300 000 läsare mäts dagligen och att räckviddstal för dessa kan levereras på dag-typ nivå månadsvis. Den dagliga mätningen sker genom mätprodukten Orvesto Dag (tidigare MediePuls). Orvesto Dag är en panelmätning där ca 50 000 slumpvis utvalda individer ingår. Varje dag genomförs ca 1000 intervjuer. Denna mätning sker via särskilt avtal mellan Sifo och de största tidningarna och annonspaketen.
Resultatet från Orvestor Dag vägs mot Orvesto Konsument, så att vi bara får en räckviddsvaluta. Orvesto Konsument med sina 50 000 postala enkäter utgör även fortsättningsvis basen för dagstidningarnas räckvidder.

Vidare garanterar avtalet att Tidningsutgivarnas medlemmar och Sveriges Mediebyråer tillsammans betalar maximalt 27 miljoner/år för köp av räckviddsmätningar via Sifo. Köper parterna tillsammans för mer än maxbeloppet utgår återbetalning i form av rabatt på nästkommande års köp.

I avtalet finns också en överenskommelse om att parterna tillsammans ska utveckla och utvärdera de aktuella mätprodukterna i syfte att tillförsäkra marknaden en hög mätkvalitet även i fortsättningen.

Fördelar
Förutom att avtalet leder till att vi kan förse annonsmarknaden med tätare information om tidningarnas räckvidder så har vi nu en valuta som parterna är eniga om ska vara den som gäller under de kommande 5 åren. Detta ger oss förutsättningar för fortsatt utveckling av kvalitativa mätprodukter och bra marknadsinformation.

Kalibrering under hösten 2008
De dagliga mätningarna har påbörjats. Tidningar och annonspaket som tecknat avtal om Orvesto Dag får tillgång till mätinformationen löpande. Redan nu kan de dagliga mätningarna användas som underlag för kampanjmätningar. Under hösten kommer man i samarbete med Sifo analysera mätningar och metoder så att de motsvarar överenskommelsen i enlighet med avtalet. Därefter får marknaden tillgång till informationen som då kan användas för medieplanering i Sesame.

Detaljinformation
Ramavtalet samt bilagor med detaljinformation, prislista i form av bifogas.

Ytterligare information kan lämnas av Anna-kari Modin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson på Sifo Reseach International är Mats Lindén e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel 08-507 421 94, 070-840 59 08 Dela länk:
Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon