TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle


KONTAKTPERSONER

Har du frågor eller funderingar som rör Marknadsinsikt? Ta gärna kontakt med någon av oss!


TobiasHedstrom litensvvTUTobias Hedström

Chefsanalytiker TU
Tel: 08-692 46 08 Mobil: 073-596 51 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Bodil Gidlund nyBodil Gidlund

 Webbredaktör dagspress.se
Tel: 08-692 46 45
Mobil: 070-823 07 67
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Juridik och Etik

Marknadsinsikt

Opinion

TU Platsannonsindex Q1 2009

Platsannonsvolymen minskade 33 procent.

Platsannonsvolymen i morgonpressen växte kontinuerligt under flera år fram till våren 2008, men har nu minskat under tre kvartal i följd. Under första kvartalet 2009 minskade volymen med 33 procent. Storstadstidningssajterna tappade mer än landsortstidningarna, men så var det även under den förra lågkonjunkturen, enligt graf nedan som visar platsannonseringens kvartalsvisa tillväxt i relation till föregående år. Volymen för den övriga rubrikannonseringen, som utgörs av bostad, motor, resor och nöjen, minskade sammantaget med 15 procent under första kvartalet. Statistiken bygger på rapportering från mer än 80 morgontidningar genom TU Platsannonsindex.

tu_platsannonsindex_q1_2009

Estimerade intäkter
Intäkterna för platsannonseringen estimeras till 1 050 Mkr under helåret 2008, varav 400 Mkr i storstadstidningar och 650 Mkr i landsortstidningar. Platsannonsintäkterna utgjorde 13 procent av morgonpressens totala annonsintäkter, men bara 7 procent av annonsvolymen.

Prognos
- Första kvartalet i år minskar inte riktigt lika mycket som sista kvartalet förra året, men morgonpressen kan sannolikt förvänta sig fortsatta kraftiga minskningar i platsannonsering under det närmaste året. Historiken visar att storstadspressen även vid nedgången 2001 förlorade mer platsannonser än landsortspressen och likheterna i det snabba tappet är slående, menar Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU.- Det var fyra år ned och fyra år upp och om det blir en ny fyraårscykel kan annonsmarknaden uppleva ett sug efter platsannonser igen våren 2012.


TU/Fredrik Rogberg, Branschanalytiker, 070-957 40 32, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.