Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

Dagspresskollegiet

Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram som startade vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet, men som sedan 2011 hör till Mittuniversitetet i Sundsvall.

Sedan 1979 bedriver Dagspresskollegiet forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik. Basen i hela verskamheten är att följa vad som händer över tid. Sedan starten har årliga undersökningar gjorts på detta tema. I relation till de longitudinella publikstudierna analyseras också två andra frågor:

  • Vilka faktorer spelar roll för människors mediekonsumtion?
  • Vilken betydelse har andra medier för människors tidningskonsumtion?

Medieanvändningen i den digitala världen

Dagspresskollegiet har forskat kring medieanvändning sedan 1979, och i detta digra statistikmaterial finns mycket intressanta fakta att hämta kring mediekonsumtion. Nedan finns en pdf att ladda hem med en presentation kring medieanvändningen i den digitala världen. Materialet kan användas fritt om man anger källan.

Läs mer...

Dagspresskollegiets SOM-kapitel om medier samlade

Dagspresskollegiet har bidragit med ett flertal kapitel i årets bok från SOM-institutet, Lycksalighetens ö, med Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson som redaktörer (2011). Dagspresskollegiets fokus har i år varit på:

PM 78 Morgontidningsläsning på papper och webb samt prenumerationer i hushållen – en tabellrapport

Här kan du ta del av Läsvanestudien nedbruten på olika grupper.

Läs mer...

Läsvanestudien: Papperet tappar till nätet och mobilen

Årets analys av svenskarnas dagstidningsläsning och prenumeration på morgontidningar är klar.
– Dagspressläsningen fortsätter att minska, men det är ändå förvånansvärt stabilt med tanke på allt som händer på mediemarknaden, säger Dagspresskollegiets Ingela Wadbring som fördjupat sig i siffrorna.

Läs mer...

Värna varumärket i sociala medier: Vad skriver bloggarna om din tidning?

En dagstidning är inte som vilket företag eller vilken produkt som helst. Det är nog de flesta överens om. Samtidigt är faktiskt dagstidningen som vilket företag eller vilken produkt som helst. Vad skriver läsarna om sin tidning på sina bloggar? Och ska man bry sig om vad läsarna skriver?

 

Läs mer...